«Plutonie»

- 1 -
Vladimír Afanasjevič Obručev Plutonie

Ilustroval a obálku navrhl Zdeněk Burian

Z ruského původního vydání Plutonija, vydaného roku 1951 Státním nakladatelstvím zeměpisné literatury v Moskvě

Přeložili Olga a Pavel Bojarovi

1. NENADÁLÝ NÁVRH

Petr Ivanovič Kaštanov, známý svými cestami po Nové Zemi a po Špicberkách a probádáním polárního Uralu, universitní profesor zeměpisu, vrátil se právě ze své laboratoře. Podzimní semestr skončil, přednášky a zkoušky byly přerušeny a profesor se těšil na třínedělní zimní prázdniny. Ne však kvůli odpočinku, kdepak! Byl v nejlepších letech, pln zdraví a síly, a chtěl si vydechnout jen dva tři dny a pak se osvěžen pustit do vědecké stati o zeměpisné souvztažnosti Uralu a Nové Země.

Zatím co čekal na oběd, usedl Kaštanov k psacímu stolu a přehlédl denní poštu: prolistoval několik vědeckých brožur, které mu poslali autoři, přelétl katalog vědeckých novinek německého nakladatelství. Nakonec jeho pozornost upoutal dopis ve velké nažloutlé obálce s adresou pečlivě napsanou velmi zřetelným, ale droboučkým písmem.

Profesor znal výborně rukopis lidí, s kterými si pravidelně dopisoval, a tato obálka od zcela neznámého člověka ho velmi vzrušila.

Otevřel ji a překvapen četl:

„Munku-Sardyk 1. XII. 1913.

Vážený Petře Ivanoviči!

Protože vím, že máte nemalé zkušenosti v polárních badatelských výpravách a zajímáte se o zeměpis arktické končiny, navrhuji Vám, abyste se zúčastnil velké výpravy, kterou příští jaro na rok či dva vyšlu, aby probádala neprozkoumanou oblast Ledového moře. Jestliže s tím v zásadě souhlasíte, buďte tak laskav a přijeďte k osobnímu dohovoru dne 2. ledna 1914 v poledne do Moskvy do hotelu „Metropol“, kde se v té době se mnou sejdou i ostatní účastníci předpokládané výpravy. Jestliže to naprosto odmítáte, oznamte to laskavě na touž adresu. Cestovní vydání Vám budou hrazena i tak.

V oddanosti a úctě

Nikolaj Innokentěvič Truchanov.“

Profesor odložil dopis a zamyslil se.

„Truchanov? Jako bych byl už to jméno někde slyšel, ale kdy a kde? Myslím, že v souvislosti s otázkami geofysiky nebo astronomie. Musím si to zjistit. Je to nesmírně zajímavé. Žije někde na hranicích Mongolska a financuje výpravu do Ledového moře!“

- 1 -