«Дилемата на съноплетачката»

- 2 -
— Глупости. Как може да ти омръзне романтична история? — упорито възрази той. — Освен това ти си професионалист — сама казваше така. Така че сядай и работи като професионалист. По дяволите емоциите!

— Но ти получи „Триадата“ — напомни тя.

— А ти получи аванс за продължението й — парира той, без да й дава възможност да се измъкне. — Два месеца закъснение — ти наруши договора. От днешния ден започвам да ти удържам от всички хонорари за „Триадата“ за погасяване на аванса и ще продължавам, докато не изпълниш условията по договора.

— Капиталистическа свиня!

— По-късно ще ми благодариш. Като забогатееш. На някои хора — изсумтя той, — им трябва повече дисциплина, отколкото на другите. — И решил, че поне този път е успял да остави последната дума за себе си, Хелмут прекъсна връзката.

Аная придърпа завивката до брадичката и мрачно се намръщи. Дълбоко в душата си тя разбираше, че Гонзалес има право да разговаря с нея по този начин. Благодарение на неговата педантичност финансовите дела на Аная се придвижваха доста сносно.

Много е полезно да имаш под ръка бездушен и земен филистимлянин. Освен това фирмата на Хелмут пускаше на пазара „усещачки“ с много високо качество. Въпреки това тя няколко минути отпускаше душата си, продължавайки мислено спора с Гонзалес.

Разделяйки се окончателно с надеждата да заспи отново, тя се измъкна от леглото и отиде да се измие. Огледалото в банята, което тя по навик игнорираше, отрази крехка млада жена със скулесто и леко грубовато лице от типа, който възпитаните хора наричат „необичайно“. Кожата на лицето й беше мека, бледа и знаеше за слънчевите лъчи не повече от току-що поникнала печурка. Правите черни коси ограждаха лицето й в безжалостна рамка, но ясните и блестящи тъмни очи компенсираха с лихвите този неприятен ефект.

Тя се облече небрежно, поръча по пулта голяма чаша кафе и седна на бюрото си. Погледът й се плъзна през прозореца, успокоявайки се върху геометричните форми на лабиринта от сгради, прекъсващ в далечината от блестящия на слънцето морски простор. Това зрелище й напомни, че за изгледа от прозореца й взимат допълнителна такса, затова тя се разсея за момент, извиквайки на екрана справка за финансовото си положение. Както се изясни, някои цифри можеха да се коригират, но това нямаше да промени потискащия краен резултат.

Парите вече свършваха.

- 2 -