«Въздишки»

Със гласец учтив и тих,все така със „бих“ и „бих“нещастното, горкотоУсловно Наклонениевъздиша от креслотов безводно настроение:— БИХ отишло в Лисабон…БИХ пътувало с балон…БИХ могло на скок високсто атлета да надскоча…БИХ записало нов рокна касета и на плоча…Само дето туй „АКО“ми е хвърлило окои след всяко „БИХ“, уви,по петите ми върви:БИХ могло, АКО умеех…БИХ дошло, АКО посмеех…Да, каквото да говоря,то ми пречи да го сторя! —Просто е за съжалениетова Условно Наклонение:тъй да го измъчва едно „ако“ нищожно —БИХМЕ му помогнали, АКО бе възможно! Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8131]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00