«В индийска нишка»

Тихо, тихо като мишка,тръгвай с мен в индийска нишка,да заровим под лунатабрадвичката на войната.По бизонските пътеки,гледай, с мокасини меки,с лъкове и сарбаканистъпват смели мохикани,стъпват яростни апахи,ирокези и навахи,до един на нас известниот квартални битки бесни.Тихо, тихичко, на пръсти,с тях и ти в тревите гъстис мен гушни се, мой команче,под сънливото юрганче,да не ни се скара мамапърва жрица на вигвама! Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8135]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00